Historie hvězdáren

      
Hvězdárna Zlín
V roce 1950 začal ve Zlíně ( tehdy přechodně Gottwaldově) pracovat astronomický kroužek při ZK n.p. Svit, ZPS, PŘ. Již od svého počátku se aktivně věnoval přednáškové a pozorovatelské činností. Původní pozorování byly vykonávány z terasy hotelu Moskva. Současně byly konány první kroky k prosazení stavby hvězdárny. S výstavbou se započalo již v následujícím roce. Za účinné materiálně pomoci mateřských podniků závodního klubu byla hvězdárna otevřena v červnu 1953. Oproti původnímu záměru byla stavba realizována v mnohem skromnějším provedením s přislíbením že se jedná o dočasné řešení do doby než bude nahrazena novou hvězdárnou. Hvězdárna je situována na jihu města v areálu gymnázia v Lesní čtvrti.
K prostorům hvězdárny patří přednášková místnost pro 40 osob, fotokomora a dílna. Zvláště poté co bylo okolí hvězdárny zastavěno pavilóny gymnázia, čímž se značně zhoršili pozorovací podmínky, vyvstala nutnost postavení nové budovy na mnohem výhodnějším místě.
  Pod odsuvnou střechou je nainstalován hlavní dalekohled Newton 270/2150 mm se zrcadlem z dílny prof. Gajduška. Tento přístroj je upevněn na masivní paralaktické vidlicové montáži s jemnými pohyby a s hodinovým pohonem. Jako pointační dalekohled je používán refraktor 135/1950 opět s Gajduškovým zrcadlem. Na montáži je umístěna také Maksutovova komora jejíž optika pochází z dílny bratří Erhartových. V roce 1953 darovalo ministerstvo kultury hvězdárně refraktor o průměru 80 mm vyroben fy. Zeiss v Jeně.
Při hvězdárně pracuje několik pozorovatelských skupin. Hlavním programem, kromě popularizační činnosti, je pozorování zákrytů hvězd Měsícem a sledování proměnných hvězd jež je prováděno ve spolupráci s HaP v Brně.

Připomínky zasílejte na adresu sekce nebo na:  Petr Bartoš - bartos@astro.cz
Stránky vznikly s vydatnou pomocí Jaromíra Ciesla z Chlebičova a jeho webu.