Historie hvězdáren

      
Lidová hvězdárna Žďár nad Sázavou
Jedním z průkopníků amatérské astronomie ve Žďáru nad Sázavou byl učitel Fr. Hutař, který ještě před II. světovou válkou pořádal veřejná pozorování hvězdné oblohy. Svým výkladem o tajemstvích vesmíru dokázal upoutat své posluchače a probudit v nich zájem o astronomii. Slibně se rozvíjející zájem o astronomii pod jeho vedením směřoval k vybudování hvězdárny. Jeho dílo však bylo zákeřně přerušeno - zahynul 3.2.1942 v koncentračním táboru v Mauthausenu. Znovu byla činnost astronomického kroužku obnovena až v roce 1959 dr. Novákem avšak pouze na dva roky, kdy se po jeho odchodu do Prahy kroužek rozpadl. Další činnost byla navázána až v roce 1974 několika zájemci. Nově vzniklý astronomický kroužek si dal do svého programu dva body a to výchovu mladých astronomů a stavbu hvězdárny. Tím se jim podařilo navázat na započatou práci Fr. Hutaře. Od samého počátku vedení kroužku úzce spolupracovalo s MěNV a složkami NF. Po náležitém zhodnocení vlastních sil a po pečlivé přípravě požádali členové astronomického kroužku, aby byla do akce “Z” MěNV zařazena stavba hvězdárny. Požadavek nebyl přijat ale se stavbou hvězdárny se přece jen začalo. Vybráno bylo místo na západním okraji města. Stavební povolení bylo vystaveno 2.6.1981, hrubá stavba byla dokončena 21.10.1981. Na přelomu roku 1981/82 byla v n.p. Vítkovice - Žďárský strojírny a slévárny zhotovena konstrukce odsuvné střechy. Dne 25.11.1983 byla stavba kolaudována.
Pozorovatelna byla otevřena 7.5.1984 a stala se přínosem nejen pro astronomy amatéry ale i pro celé město a okolí. Vybudováním pozorovatelny ale úsilí o vybudování lidové hvězdárny nekončí.
O vybavení pozorovatelny se žďárští amatéři starali již při jejím budování. Sami si zhotovili nábytek, dva strojky na broušení zrcadel, upravili hlavní dalekohled Newton 215/2100. K pozorováním se používá také Somet Monar 25/100. 27.6.1988 byl na hvězdárně uveden do provozu nový dalekohled typu Cassegrein 240/3540 s optikou od ing. Gajduška. Dalekohled je upevněn společně s fotokomorou f4.5/210 a s pointrem na německé paralaktické montáži.

Připomínky zasílejte na adresu sekce nebo na:  Petr Bartoš - bartos@astro.cz
Stránky vznikly s vydatnou pomocí Jaromíra Ciesla z Chlebičova a jeho webu.