Historie hvězdáren

      
Hvězdárna Valašské Meziříčí
20.2.1900 se ve Vídni narodil Ant. Ballner. Po první světové válce vystudoval elektrotechniku v Praze a potom vyučoval na různých školách na valašsku. Byl to všestranně nadaný člověk s mnoha zájmy. Na svém pozemku ve Valašsk-weigém Meziříčí na Stínadlech zřídil roku 1928 malou hvězdárničku, kterou nazýval “ kolňa badajna”. Zde umístil svůj první dalekohled “brejlák”, který později nahradil větším přístrojem rovněž vlastní výroby.
Ballnerovým snem ale bylo zřízení pořádné hvězdárny. Ve svém okolí se mu podařilo získat spoustu nadšenců s jejichž pomocí vzniká roku 1949 nová hvězdárna. Zpočátku byly veškeré práce prováděny brigádnicky. Pro velký rozsah prací byla hvězdárna dokončena až za účinné pomocí místního stavebního podniku.
Hlavní budova s velkou vstupní halou, přednáškovým sálem pro 70 osob, rozsáhlou knihovnou, kancelářemi a se sociálním zařízením byla uvedena do provozu 1.10.1955. Je zde umístěna také časová laboratoř a seizmická stanice. Ve druhém podlaží se nachází centrální kopule o průměru 6 m. V mezipatře je východ na terasu a současně přístup ke dvěma třímetrovým kopulím.
Již v původním projektu byla plánovaná výstavba dalších objektů. Bylo počítáno se stavbou samostatné bytové jednotky pro zaměstnance, odborným pracovištěm a planetáriem. Celý komplex avšak bez planetária byl dokončen v roce 1964.
Do budovy odborného pracoviště se vstupuje vstupní halou, která zčásti slouží jako knihovna. V jejím suterénu se nacházejí odborné pracoviště, fotografická laboratoř, dílny a sklad. Je zde rovněž sluneční laboratoř kam je věžovým dalekohledem přiváděn obraz Slunce k vyhodnocení. Budově dominuje 6-i metrová kopule. Pro usnadnění pozorování je zde instalována zvedací podlaha. Na střeše je vedle kopule umístěn heliostat.
Hvězdárna byla pověřena ministerstvem kultury celonárodním tematickým úkolem v oboru výchovy středně odborných kádrů. Za tímto účelem zde je pořádané dvouleté dálkové pomaturitní studium astronomie. Jsou zde také pořádané pravidelné semináře s astronomickou a kosmonautickou tematikou. Při hvězdárně byl rovněž ustaven “Klub astronomů amatérů”, který pod vedením jejich pracovníků rozvíjí vzdělávací a odbornou činnost.
Odborným programem hvězdárny je vizuální a fotoelektrické sledování zákrytů hvězd a fotografické sledování Slunce. Stranou nezůstává ani popularizační činnost. Jsou zde pravidelně pořádané pozorování a přednášky pro školy a veřejnost. Hvězdárna je také zařazena do sítě stanic Hydrometeorického ústavu.

Připomínky zasílejte na adresu sekce nebo na:  Petr Bartoš - bartos@astro.cz
Stránky vznikly s vydatnou pomocí Jaromíra Ciesla z Chlebičova a jeho webu.