Historie hvězdáren

      
Hvězdárna Uherský Brod
Již od roku 1953 se scházeli zájemci o z Uherského Brodu a okolí v prostorách Ústavu geodézie, později se přestěhovali do školy. Počátkem léta roku 1958 se pustili téměř bez prostředků do budování malé pozorovatelny. Po krátké době se astronomického kroužku a taky stavby hvězdárny ujal ZKP ROH. Pod jeho patronátem byla svépomocně vybudována hvězdárna s kopulí o průměru 4,8 m, s knihovnou, klubovnou a fotokomorou.
Pod kopulí byl instalován refraktor 110/1600 mm, který byl později vystřídán dalekohledem Zeiss-Coude 150/2250 mm zakoupeným roku 1963 závodním klubem. Při pozorováních pro veřejnost byly určeny Binary 25/100 mm.
Jelikož se po několika letech ukázalo , že jsou prostory hvězdárny nedostačující, bylo rozhodnuto o jejím rozšíření. Z vyřazených panelů byla vybudována malá dílna, ve které bylo možno vyrábět různé přístroje a pomůcky sloužící k výuce a k další činností amatérů.

Připomínky zasílejte na adresu sekce nebo na:  Petr Bartoš - bartos@astro.cz
Stránky vznikly s vydatnou pomocí Jaromíra Ciesla z Chlebičova a jeho webu.