Historie hvězdáren

      
Hvězdárna a planetárium Teplice
Hvězdárna a planetárium Teplice je příspěvková organizace řízená referátem regionálního rozvoje Okresního úřadu v Teplicích. Hlavním úkolem popularizovat poznatky z astronomie a příbuzných vědních oborů nejširší veřejnosti. Velmi důležitou složkou její činnosti je spolupráce se školami a předávání astronomických poznatků dětem a mládeži. Teplické planetárium poskytne svým návštěvníkům nezvyklý zážitek. Nad kruhovitým hledištěm se klene kopule o průměru 10 metrů, která představuje oblohu posetou hvězdami. Tento dojem skutečného hvězdného nebe vytváří Zeissovo projekční planetárium ZKP2.
Planetárium zobrazuje objekty (do 6. mag.), jak je můžeme vidět za nejpříznivějších podmínek na libovolném místě na Zemi. Dokáže vytvořit obraz oblohy pro libovolnou roční dobu. Ukazuje dále planety sluneční soustavy viditelné pouhým okem. Jsou to Přístroj simuluje objektů na obloze od východu k západu a Slunce, Měsíce a planet mezi hvězdami.

Připomínky zasílejte na adresu sekce nebo na:  Petr Bartoš - bartos@astro.cz
Stránky vznikly s vydatnou pomocí Jaromíra Ciesla z Chlebičova a jeho webu.