Historie hvězdáren

      
Hvězdárna MěKS Tábor
Jedna z nejstarších lidových hvězdáren v republice se nachází v městě Tábor. Byla vybudována v roce 1935 na střeše Kulturního domu. Pod kopulí o průměru 3.5 m je instalován dalekohled o průměru objektivu 11 cm na paralaktické montáži. K pozorováním přenosnými dalekohledy Zeiss a Mertz slouží terasa.
Popularizace astronomie se rozvíjela již dlouho před druhou světovou válkou, ale po dobu okupace musela být tato činnost přerušena. Krátce po osvobození v roce 1945 zahájila hvězdárna znovu svoji činnost. Byla otevřena pro veřejnost tři dny v týdnu. Od roku 1952 zaměřili její členové pozornost i na okolní vesnice. Aktuálně volená témata přednášek doplněných pozorováními dalekohledem vždy přilákaly dostatečný počet zájemců. Během jednoho roku bylo uspořádáno kolem třiceti takových akcí.

Připomínky zasílejte na adresu sekce nebo na:  Petr Bartoš - bartos@astro.cz
Stránky vznikly s vydatnou pomocí Jaromíra Ciesla z Chlebičova a jeho webu.