Historie hvězdáren

      
Hvězdárna Františka Pešty, Sezimovo Ústí
V červnu roku 1964 byl položen základní kámen hvězdárny v Sezimově Ústí. Byl to skvělý výsledek počínání skupiny zanícených astronomů amatérů pod vedením Fr. Pešty. Pro stavbu hvězdárny byl vybrán pozemek na severním okraji města nad Kozským potokem. Samotná stavba byla prováděná pouhých jedenáct měsíců za účinné pomocí ONV v Táboře, MNV v Sezimově Ústí, který stavbu financoval, patronátního podniku Kovosfit ale také nesmírnému zapojení se občanů města a vojáků, kteří dohromady odpracovali na pět tisíc brigádnických hodin. Hvězdárna byla slavnostně otevřená 6.6.1965.
K vybavení hvězdárny patří přednášková místnost pro 50 posluchačů, klubovna s knihovnou, fotokomora a dílna.
Kopule o průměru 4.5 m skrývá reflektor 150/2250 a refraktor 80/1370 k pozorování Slunce a provádění kreseb jeho povrchu. Oba přístroje jsou výrobkem firmy Zeiss Jena.
Hvězdárna slouží veřejnosti k pravidelným prohlídkám hvězdné oblohy a je obsluhována amatérskými pracovníky, kteří kromě popularizační činností spolupracují s AU ČSAV v Ondřejově v programu Fotosferex.
28.11.1996 byla lidová hvězdárna přejmenována na Hvězdárnu Franty Pešty.
Napsali o sobě:
Důležitým krokem pro vznik hvězdárny v Sezimově Ústí byl vznik astronomického kroužku v roce 1950. Členové kroužku se pravidelně scházeli v klubovní místnosti ve Společenském domě.Postupem času však činnost kroužku ochabla. Oživení nastalo v roce 1961, kdy se členem kroužku stal František Pešta. Uspořádal se zájezd do Ondřejova a na Petřín, uskutečnilo se pátrání po zbytcích meteorického deště u Strkova, navázali se kontakty s hvězdárnami v Praze ,Brně,Úpici a Veselí nad Moravou. V roce 1963 začali první přípravné práce a zajišťování finančních prostředků na stavbu hvězdárny. Pešta navrhoval postavení hvězdárny na jih od obce, kde byly výhodnější pozorovací podmínky,avšak tehdejší nomenklatura rozhodla jinak. Hvězdárna se tedy stavěla v severní části obce nad Kozským  potokem. Stavba byla zahájena v červnu 1964. Na stavbě se především podíleli místní obyvatelé a vojáci z Táborské posádky. Hvězdárna byla slavnostně otevřena 6.června 1964. Jako hlavní přístroj byl zakoupen zrcadlový dalekohled Cassegrain 150/2250 od firmy Carl Zeiss. I k této koupi měl pan Pešta výhrady, neboť plánoval přístroj větší i třeba amatérsky vyrobený. Od zahájení provozu hvězdárny uspořádal pan Pešta stovky přednášek a besed u dalekohledu. Několikrát do roka se konaly velké přednášky za účasti předních českých astronomů, např. Dr.Vladimír Guth, Dr.Jiří Grygar, Dr.Jiří Mrázek, Dr. Antonín Mrkos, František Kadavý, bratři Erhartové , Dr.Ladislav Křivský , Ing. Zicha aj. V roce 1982 zahájil Zdeněk Soldát zakreslování sluneční fotosféry metodou projekce. První zákresy byly vytvořeny pomocí dalekohledu typu Cassegrain, kterým výsledky nebyly uspokojivé, takže se v polovině roku přešlo na dalekohled refraktor 80/1370 a na zákresy velikosti 25 cm. Pro zdokonalení a získání nových poznatků se v roce 1986 se Z. Soldát V. Feik a R.Vítek zúčastnili praktika pro pozorovatele Slunce. Dalším významným datem v pozorování Slunce je rok 1995 kdy se navázal blízký kontakt s významným  pozorovatelem Slunce panem Ladislavem Schmiedem z Kunžaku, který se věnuje zakreslování sluneční fotosféry již od roku 1948. S jeho pomocí se zpracovává přehled sluneční fotosféry do tzv. Synoptických mapek. V roce 1996 28. listopadu byla Lidová hvězdárna Sezimovo Ústí přejmenována na Hvězdárnu Františka Pešty. V tomto roce jsme také začali přispívat měsíčními výsledky sluneční fotosféry do centra S.I.D.C. Brusel. V roce 1999 v září bylo založeno občanské sdružení Hvězdárny Františka Pešty a byl zpracován projekt na rozvoj do 10 let.Následující rok byly podepsány smlouvy s Městským úřadem Sezimovo Ústí a s Kovosvitem a.s. o pronájmu hvězdárny a jejího vybavení občanskému sdružení.

Připomínky zasílejte na adresu sekce nebo na:  Petr Bartoš - bartos@astro.cz
Stránky vznikly s vydatnou pomocí Jaromíra Ciesla z Chlebičova a jeho webu.