Historie hvězdáren

      
Hvězdárna Josefa Sadila, Sedlčany
3.7.1956 je v Sedlčanech založen astronomický kroužek. Kromě popularizační a vzdělávací činností se jeho členové věnují také broušení zrcadel a stavbě hvězdářských dalekohledů. Tyto potom využívají při veřejných a odborných pozorováních.
Součásti činností astronomického kroužku je také stavba vlastní hvězdárny. Ke stavbě bylo vybráno místo na Cihelném vrchu asi jeden kilometr od středu města. Díky obětavé práci všech jejích členů a široké veřejnosti byla hvězdárna koncem roku 1961 otevřena.
Hvězdárnu tvoří věž s kopulí o průměru 6 m. Hlavním dalekohledem je refraktor Zeiss-Coude 200/3000, který byl instalován na jaře 1962. S astronomickým kroužkem od samého počátku aktivně spolupracoval Josef Sadil. Při hvězdárně byl ustaven klub mladých astronomů a astronomický kroužek dospělých, který pořádá přednášky na školách, v kulturním domě nebo ve skromných prostorách hvězdárny. Od roku 1966 je hvězdárna součásti kulturního domu a od roku 1971 nese hvězdárna jméno astronoma Josefa Sadila.
Z odborných činností jsou zde prováděna pozorování zákrytů hvězd Měsícem a zákrytových proměnných dvojhvězd.

Připomínky zasílejte na adresu sekce nebo na:  Petr Bartoš - bartos@astro.cz
Stránky vznikly s vydatnou pomocí Jaromíra Ciesla z Chlebičova a jeho webu.