Historie hvězdáren

      
Hvězdárna Rtyně v Podkrkonoší
Hvězdárna ve Rtyni vznikla jako následek náhodného setkání dvou astronomů amatérů v roce 1976. Oba nadšenci - Oldřich Středa ze Rtyně a Jiří Drbohlava z Broumova se velice rychle spřátelili a již během několika jejich setkání vyvstal geniální nápad - vlastními silami postavit a vybavit hvězdárnu.
Ještě v září téhož roku založili astronomický kroužek při ZK ROH Dolu Zd. Nejedlého ve Rtyni. Během zbytku roku vypracovali celý projekt stavby včetně stavebního povolení. To že byla hvězdárna postavena během pouhých tří let bylo znakem nezměrná obětavosti, vytrvalosti, nadměrného úsilí a vynalézavosti několika nadšenců. Prstence ocelové kopule byly ohýbány ručně za studena na louce u hvězdárny podle přesných šablon. Optika zase byla ručně broušená na primitivní mechanice v nedalekém mlýnu během zimních měsíců. Veškeré práce byly prováděny po pracovní době.
Dne 7.6.1980 byla hvězdárna za přítomnosti mnoha oficiálních hostů a široké veřejnosti slavnostně otevřena přestřižením symbolické pásky dr. Jiřím Grygarem. Hvězdárna je situována východně od města Rtyně v Podkrkonoší, v malebném prostředí Českého ráje mezi kopci a lesy na území zvaném Zeda v nadmořské výšce 530 m n. m.
Dominantou hvězdárny je kopule o průměru 8 metrů a hmotností 4 tuny. Je poháněna dvěma elektromotory. Pozorovací štěrbina je široká 3.2 metrů a otvírá se posuvem přes kopuli. Na masivním mnohakubíkovém pilíři je přesně ustavena paralaktická montáž s elektrickým pohonem. Ovládaní pohonů kopule a dalekohledu je plně automatizované.

Připomínky zasílejte na adresu sekce nebo na:  Petr Bartoš - bartos@astro.cz
Stránky vznikly s vydatnou pomocí Jaromíra Ciesla z Chlebičova a jeho webu.