Historie hvězdáren

      
Hvězdárna Rokycany
Roku 1942 vzniká v Rokycanech astronomická sekce Muzejní společnosti. Její činností byla záhy připravena půda pro zahájení jednání o stavbě hvězdárny. Samotná stavba na sebe také nenechala dlouho čekat. V roce 1947 byla v příjemném, ničím nerušeném a snadno přístupném místě otevřena lidová hvězdárna. Ve vybavení hvězdárny byly čočkový dalekohled o průměru 80 mm a od roku 1961 Cassegrain. Prostory hvězdárny byly pro vzrůstající zájem veřejnosti o astronomii nedostačující. Tato situace se podařila řešit díky obětavostí a organizátorské schopnosti tehdejšího ředitele pana Jana Franty, který stál již u zrodu hvězdárny a této se věnoval až do svého odchodu na zasloužený odpočinek. Roku 1961 se hvězdárna dočkala svého opětovného otevření. Pod vedením pana Franty se popularizace astronomie stala neoddělitelnou součástí kulturního života okresu. Hvězdárna se také stala cílem mnoha zahraničních návštěvníků, z nichž nejvýznamnější byla návštěva komise UNESCO pro zájmovou činnost. V letech 1992-1996 prošla hvězdárna další rekonstrukcí.
  Hlavní náplní hvězdárny je popularizace astronomie a výchovně vzdělávací činnost. Kromě pořadů pro školy a veřejnost je zde značná část programů vyhrazených pro vážné zájemce o astronomii, kosmonautiku a výpočetní techniku. Pracovníci hvězdárny nezahálí ani v čase letních prázdnin, kdy jsou v prostorách hvězdárny pořádány letní kurzy astronomie, kurzy broušení zrcadel a stavby astronomických dalekohledů. V posledních letech rokycanská hvězdárna úzce spolupracuje s petřínskou hvězdárnou při organizaci seminářů pro konstruktéry astronomických dalekohledů – ASTROAMA.

Připomínky zasílejte na adresu sekce nebo na:  Petr Bartoš - bartos@astro.cz
Stránky vznikly s vydatnou pomocí Jaromíra Ciesla z Chlebičova a jeho webu.