Historie hvězdáren

      
Hvězdárna při MKSS Přerov
Od Přerova směrem na obec Želátovice se nachází kopec, kterému se říká “ U hrušky”. Na tomto kopci byla během let 1960 - 1970 vybudována hvězdárna. Pro veřejnost byla otevřená 9. května 1970 prvním veřejným pozorováním a to pozorováním přechodu planety Merkur přes sluneční kotouč.
Součástí hvězdárny je přednáškový sál pro 45 osob, malá dílna, fotokomora, knihovna a nocležna pro 6 osob. Na pozorovatelně jsou pod odsuvnou střechou dvě vidlicové montáže s dalekohledy Katadioptric 500/3000 mm, refraktory 130/500 mm a 80/1210 mm, reflektor 210/1200 mm a dvě fotokomory 100/500 mm.
V listopadu 1981 byl na hvězdárně nainstalován samočinný počítač Minsk 22, který zabral značné prostory v suterénu hvězdárny.
Od počátku zde pracovaly dva astronomické kroužky. Byly to kroužek při ZK ROH Meopta Přerov a kroužek při MKSS v Přerově. Činnost hvězdárny se systematizovala až po několikaleté činností a to hlavně zásluhou doc. RNDr. Zd. Knittla a R. Čumpelíka, kdy si vydobyla své pevné místo v kulturním dění města.
Na hvězdárně jsou pravidelně pořádané pozorování a přednášky pro veřejnost. Od roku 1977 jsou zde pořádané pravidelné meteorické expedice ve spolupráci s hvězdárnou ve Valašském Meziříčí.

Připomínky zasílejte na adresu sekce nebo na:  Petr Bartoš - bartos@astro.cz
Stránky vznikly s vydatnou pomocí Jaromíra Ciesla z Chlebičova a jeho webu.