Historie hvězdáren

      
Planetárium Plzeň
Plzeňské planetárium získalo prostory v bývalé školní kapli, ve škole “ nad Hamburkem” v nádražní ulici č. 7.
Volba tohoto místa nebyla zrovna moc šťastná, neboť se jednalo o místnost o půdorysu 20 x 12 m a vysokou 11 m, bez příslušenství a s přístupem přes celou školní budovu. Navíc byla tato místnost nedostatečně vytápěná.
Místo bylo voleno jako provizorní do doby, než bude pro planetárium postavena nová samostatná budova. Nebylo nijak snadné i když jenom jako provizórium zřídit vkusné a příjemné místo v takovýchto prostorách. Avšak um, píle a šikovnost doplněná kubíky dřeva a sololitu pomohli rozdělit kapli na tři samostatné prostory. Kromě kopule vlastního planetária se podařilo vytvořit i výstavní místnost a přednáškový sál. Přes mnohé, nejen materiální potíže se nakonec podařilo planetárium dne 11.6.1958 slavnostně otevřít.
Otevřením planetária získali plzeňští amatéři vlastní prostory pro veřejnou činnost. Podle původních předpokladů mělo setrvat planetárium v budově školy jenom dva roky, do doby postavení vlastního, snadno přístupného objektu. Tato přechodná doba se protáhla o více než desetinásobek původně předpokládané doby.
Činnost planetária byla ukončena na jaře 1997 jeho vystěhováním.
 V současné době Plzeň hvězdárnu ani planetárium neprovozuje, existuje pouze společnost Hvězdárna a Planetárium Plzeň, která sídlí v menším objektu na ulici U Dráhy 11. Provoz v těchto podmínkách je značně omezen. V provizorních podmínkách jsou pracovny personálu, dílny a učebna pro 25 lidí.
I za těchto složitých podmínek jsou pořádané přednášky a pozorování, ke kterým slouží přenosné dalekohledy MAEDE 305/3050 a 203/2000 (Schmidt Cassegrain) s azimutální montáži s elektrickým pohonem a s automatickám nastevením na pozorovaný objekt.
Původní planetárium ZKP-2 je uloženo v bednách a čeká na přízeň osudu.

Připomínky zasílejte na adresu sekce nebo na:  Petr Bartoš - bartos@astro.cz
Stránky vznikly s vydatnou pomocí Jaromíra Ciesla z Chlebičova a jeho webu.