Historie hvězdáren

      
Hvězdárna Plzeň
16. srpna 1957 bylo započato s výkopy základu lidové hvězdárny v Plzni. Pro budoucí hvězdárnu bylo velmi starostlivě vybíráno místo, které by dostatečně vyhovovalo budoucímu programu. Po složitých jednáních a náročném výběru bylo vybráno velmi pěkné a všestranně vyhovující místo jihovýchodně od Plzně na kótě Háje u Koterova v nadmořské výšce 435 m což bylo asi 80 - 120 m nad samotným městem. Místo bylo prosté kouře a přízemních mlh. V okolí hvězdárny byla zakázána jakákoliv dobývací činnost. V okolí jsou totiž veliké zásoby kaolínu.
3.10.1958 přišlo i přes četné protesty pracovníků hvězdárny a široké veřejnosti se rozhodnutí o zastavení stavby. Důvodem bylo zahájení těžby v kamenolomu komorovými odstřely, kdy stačí jeden odpal k tomu aby byly prostory hvězdárny neobyvatelné.
Na hvězdárně bylo odpracováno na 25 000 brigádnických hodin a proinvestováno 400 000 korun.

Připomínky zasílejte na adresu sekce nebo na:  Petr Bartoš - bartos@astro.cz
Stránky vznikly s vydatnou pomocí Jaromíra Ciesla z Chlebičova a jeho webu.