Historie hvězdáren

      
Hvězdárna na Slavoníně - Olomouc
V roce 1946 dochází k založení olomoucké pobočky České astronomické společnosti vedené profesorem Vladimírem Petrem.
Kromně popularisační činnosti si dává společnost za cíl také vybudování hvězdárny. Jako místo budoucí hvězdárny bylo vybráno návrší jihozápadně od Olomouce nedaleko vesnice Slavonín.
Z důvodu nedostatků finančních prostředků probíhaji práce zdlouhavě. První část budovy s 6,5 metrovou kopulí a pozorovací plošinou s odsuvnou střechou je sice dokončená v roce 1952, ale veřejného otevření se hvězdárna dočkala až v dubnu 1954.
 Činnost pracovníků hvězdáry se nezaměřuje toliko na popularisační a vzdělávací činnost, ale jsou zde prováděné také odborné pozorování sluneční fotosféry a protuberancí, pozorování zákrytů hvězd Měsícem jako i astronomická fotografie. V roce 1957 je hvězdárna zařazena do celostátní sítě meteorologických stanic.
 Činnost hvězdárny je po roce 1993 vážně ohrožena výstavbou dálničního obchvatu města. 31.3.2000 je hvězdárna i přes slibovanou náhradu uzavřená a je rozhodnuto o její demolici.
Přístrojové vybavení hvězdárny: Zess-Coude průměru 150 mm; Cassegrein-Nasmyth průměru 250 mm; Schmidtova komora průměru 240 mm; refraktor průměru 200 mm a Heliostat.

Připomínky zasílejte na adresu sekce nebo na:  Petr Bartoš - bartos@astro.cz
Stránky vznikly s vydatnou pomocí Jaromíra Ciesla z Chlebičova a jeho webu.