Historie hvězdáren

      
Soukromá hvězdárna Nižbor
Krátce před I. světovou válkou si postavit pán L. Pračka soukromou hvězdárnu v Nižboru. Tento soukromý vědec - astronom získal z Moskevské university záznamy pozorování proměnných hvězd vykonaných Vojtěchem Šafarčíkem, které publikoval.
Hvězdárna zanikla v roce 1922 po smrti pana Pračky kdy si zařízení rozebrali věřitelé.

Připomínky zasílejte na adresu sekce nebo na:  Petr Bartoš - bartos@astro.cz
Stránky vznikly s vydatnou pomocí Jaromíra Ciesla z Chlebičova a jeho webu.