Historie hvězdáren

      
Planetárium Most
V sobotu 2. června 1984 bylo v Mostě slavnostně otevřeno nové moderní planetárium s projekčním přístrojem ZKP - 2 od firmy Zeiss Jena.
Vlastní planetárium s projekční kopulí o průměru 9,5 m bylo umístěno na střeše Oblastního domu kultury horníků a energetiků “ ODK HE”.

Připomínky zasílejte na adresu sekce nebo na:  Petr Bartoš - bartos@astro.cz
Stránky vznikly s vydatnou pomocí Jaromíra Ciesla z Chlebičova a jeho webu.