Historie hvězdáren

      
Hvězdárna Most
Téměř jedenáct let trvalo úsilí členů astronomického kroužku v Mostě, než se podařilo dobudovat pozorovatelnu na Hněvíně. Ta vznikla rekonstrukcí jižní bašty hradu Hněvín, která byla osazena 4.5 m ocelovou kopulí. Pod kopulí byl provizorně umístěn refraktor 80/1000 mm na paralaktické montáži fy. Reichert s fotokomorou Aero-Xenar.
Pro veřejnost byla hvězdárna otevřená 24.10.1970. Její činnost se zaměřila na popularizaci a vzdělávací činnost pro veřejnost, organizace a školy z mosteckého okresu.
Vzhledem ke špatným pozorovacím podmínkám se její členové zaměřili na sledování kosmického šumu na VKV a registrací atmosferiků.

Připomínky zasílejte na adresu sekce nebo na:  Petr Bartoš - bartos@astro.cz
Stránky vznikly s vydatnou pomocí Jaromíra Ciesla z Chlebičova a jeho webu.