Historie hvězdáren

      
Hvězdárna Kroměříž
Průkopníkem amatérské astronomie v Kroměříži byl prof. PhDr. F. Nábělek (1878 - 1915). Kromě pořádání přednášek o astronomii pro veřejnost,se věnoval také psaní a vydávání odborných článků a map ve vlastním nákladu. Po válce na tuto tradici úspěšně navázal astronom amatér Č. Šileř svými články o astronomické fotografii a také velmi kvalitními snímky hvězdné oblohy. O stavbu hvězdárny se velice přičinil 73letý amatér Josef Hudec, který ve spolupráci s tehdejším ředitelem hvězdárny v Prostějově prosadil v roce 1968 výstavbu pozorovatelny. Stavba byla, jak je to u podobných zařízení zvykem, prováděna svépomocí v akci “Z”. Nová hvězdárna se dočkala svého otevření v roce 1971. V roce 1972 náhle umírá J. Hudec, aniž by zanechal po sobě nástupce, který by pokračoval v započatém díle. Pozorovatelna přechází pod Dům kultury. Chyběli ale zkušení pozorovatelé s dobrými organizačními schopnostmi.
Začátkem roku 1973 vzniká, pod vedením profesora zdejšího gymnázia O. Lukáše při Domu kultury, astronomický kroužek. Členskou základnu kroužku tvoří převážně studenti místního gymnázia, kteří ale po maturitě často odcházejí studovat na Vysoké školy do velkých měst. Postupně se daří získávat i mladší členy, kteří začínají tvořit pevnější základ potřebný k aktivnímu zapojení astronomického kroužku do kulturního dění města. Dochází k vytváření jednotlivých pozorovacích skupin, věnujících se pozorováním zákrytu hvězd Měsícem a astronomické fotografií. Hvězdárna rovněž ve spolupráci s Domem kultury a SZK ROH pořádá astronomické přednášky a putovní výstavy.
K pozorování slouží refraktor 240/1200 mm s Rolčíkovým zrcadlem a reflektor Manent 110/1600 mm, které koupil MěNV od rodiny Šilerovy. Přístroje jsou umístěny pod kopulí, kde se pohodlně vejde asi 10 osob.

Připomínky zasílejte na adresu sekce nebo na:  Petr Bartoš - bartos@astro.cz
Stránky vznikly s vydatnou pomocí Jaromíra Ciesla z Chlebičova a jeho webu.