Historie hvězdáren

      
Lidová hvězdárna Karviná
Z iniciativy astronomického kroužku v Karviné bylo v roce 1968 započato s adaptací staršího rodinného domku na hvězdárnu. Z důvodu nedostatků finančních prostředků, kdy scházelo na dokončovací práce asi 20 000 korun, byly práce v roce 1969 zastaveny.

Připomínky zasílejte na adresu sekce nebo na:  Petr Bartoš - bartos@astro.cz
Stránky vznikly s vydatnou pomocí Jaromíra Ciesla z Chlebičova a jeho webu.