Historie hvězdáren

      
Školní hvězdárna Jeseník
V roce 1965 byla otevřena při okresní stanicí mladých přírodovědců školní hvězdárna s 3.5 metrovou kopulí. Prvním vedoucím a správcem v jedné osobě byl učitel fyziky p. V. Petřkovský. Od počátku se zde scházejí dva astronomické kroužky a také se zde pořádají přednášky a pozorování pro veřejnost. K pozorováním slouží dalekohledy Newton 170 a refraktor o průměru objektivu 100 mm.

Připomínky zasílejte na adresu sekce nebo na:  Petr Bartoš - bartos@astro.cz
Stránky vznikly s vydatnou pomocí Jaromíra Ciesla z Chlebičova a jeho webu.