Historie hvězdáren

      
Hvězdárna a planetárium Hradec Králové
19.4.1947 byl na jižním okraji této východočeské metropole položen základní kámen sdruženého pracoviště, jehož uživateli jsou Český hydrometeorologický ústav, ústav fyziky atmosféry ČSAV a hvězdárna a planetárium.
Hrubá stavba byla dokončena roku 1951 a od roku 1954 byla hvězdárna otevřena pro veřejnost. K jejímu úplnému dokončení došlo až po přístavbě hlavní kopule a planetária v roce 1961. V průběhu let 1960 - 1970 dochází k dalšímu rozšíření přístrojového vybavení a ke zřízení samostatného pavilonu pro vědeckovýzkumné observační práce. V roce 1977 byla získána z olomoucké lidové hvězdárny Schmidtova fotografická komora průměru 420/600/1000 mm, kde stála téměř 15 let nedokončená. Po opravě a výměně některých mechanických části byl přístroj instalován v nově přistavěné pozorovatelně s odsuvnou střechou. Komora je využívána ke sledování planetek, komet a k fotografickému sledováni umělých družic a k laserovému měření jejich vzdáleností. Pod hlavní sedmimetrovou kopulí je instalována trojice dalekohledů na společné Zeissové paralaktické montáží.

Připomínky zasílejte na adresu sekce nebo na:  Petr Bartoš - bartos@astro.cz
Stránky vznikly s vydatnou pomocí Jaromíra Ciesla z Chlebičova a jeho webu.