Historie hvězdáren

      
Hvězdárna gymnázia Havířov
Pro vypracování stavební dokumentace budovy gymnázia v Havířově na ulici Rudé armády byl dán i požadavek zakomponování astronomické pozorovatelny s kopulí. Jak bylo požadováno, tak se i stalo. Šestimetrová kopule na budově gymnázia se ukázala jako skvělý estetický doplněk. Při projektu totiž došlo k jednomu nepřehlédnutelnému nedostatku, kopule postrádá podlahu. Tento nedostatek ale nevadil tomu, aby prostor pod kopulí po dlouhá léta nemohl sloužit jako skladiště.
Gymnáziem prošla spousta studentů a profesorů, mezi kterými se občas objevili i jedinci, jimž nebyl osud kopule lhostejný. V druhé polovině osmdesátých let se zde sešla skupina nadšených amatérů: S. Slatinský, L. Vágner a další. Kromě pořádání přednášek pro své spolužáky prováděli i veřejná pozorování před budovou gymnázia a ve městě. Také se aktivně zapojili do pozorování meteorů a zákrytových proměnných. Jejich snahy o zprovoznění kopule, jako už několikrát předtím, narazily na nepochopení a nezájem na rozhodujících místech.
Po několikaletém marném úsilí o zprovoznění kopule se v roce 1982 naskytla jiná příležitost - tou byla možnost zadaptování staré budovy lékárny v Horní Suché na hvězdárnu. Hlavní iniciátor této myšlenky a neoblomný organizátor ing. Miloň Bura vypracoval v letech 1983-84 kompletní stavební dokumentaci. Podařilo se mu také prosadit, i přes vydání demoličního výměru OBÚ na tento objekt, adaptaci budovy. Od roku 1984 byla hrstkou členů astronomického kroužku prováděna přestavba a oprava jedné části budovy. V roce 1990, když byla zcela hotová elektrická instalace, klubovna a přednáškový sál, byly z důvodu restituce veškeré práce zastaveny.
Havířovští astronomové, zejména ing. M. Bura a L. Lenža ( nadaný popularizátor a organizátor a také bývalý student tohoto gymnázia), ve svém úsilí neochabli a pokusili se opět prosadit zprovoznění kopule na gymnáziu, což se nakonec povedlo. Během krátké doby, díky užitečným radám pana Tomáše Pertileho a s pomocí firmy “ A je to”, byla namontována podlaha, schodiště a opravena i kopule. V Ostravě se podařilo zakoupit nevyužitý Cassegrein 150/2250 včetně montáže s elektropohonem za pouhých 15 000 korun a nainstalovat jej pod kopuli. Provoz pozorovatelny byl zahájen v dubnu 1992.
I když pozorovací podmínky na staronové hvězdárně jsou díky městské zástavbě a osvětlení velice špatné, je to zařízení, které takovému městu s téměř sto tisíci obyvateli již dlouho scházelo a jistě může být i za těchto podmínek jeho občanům přínosem.

Připomínky zasílejte na adresu sekce nebo na:  Petr Bartoš - bartos@astro.cz
Stránky vznikly s vydatnou pomocí Jaromíra Ciesla z Chlebičova a jeho webu.