Historie hvězdáren

      
Hvězdárna ZK Sigma Dolní Benešov
Vše začalo pozorováními hvězdné oblohy na zahradě pana Fr. Gajdečky. Zde se začali scházet první zájemci o astronomii. Za podpory fandící manželky a za spolupráce kravařského rodáka pana Karla Proksche dochází k založení astronomického kroužku. Tento je ustaven při ZK ROH Sigma Dolní Benešov a dnem 1. 1. 1985 zahajuje svoji činnost.
Snaha o získání vlastní pozorovatelny vrcholí probouráním otvoru o velikosti 3x3 m ve střeše místního závodního klubu. Z finančních a estetických důvodů je upuštěno od stavby kopule, která je nahrazena malou odsuvnou střechou s půdorysem 3x3 m. Montáž odsuvné střechy musela být uzpůsobena již hotovému dalekohledu. Již při prvních pozorováních se projevily vážné nedostatky zhoršující kvalitu pozorování. Velké potíže způsobují různé otřesy v budově, které se přenášejí na dalekohled a výraznou měrou se zde projevuje také sálání tepla z vnitřních prostor budovy. Toto proudění se podařilo silně omezit vystavěním izolační příčky.
Vlastní pozorovatelna je oddělena malou místností od vstupní haly. Tato místnost slouží jako klubovna, ve které se členové scházejí k pravidelným schůzkám. K astronomickým pozorováním slouží dva dalekohledy na společné německé paralaktické montáží s ručním pohonem. Celý přístroj je vyroben vlastními silami s použitím součástek z vyřazených přístrojů. Oba dalekohledy jsou typu Newton průměru 200/2000 a 150/1200 mm. Členové kroužku vlastní také několik přenosných přístrojů, které jsou využívány při pozorováních za městem. Od 3. října 1986 bylo započato pořádání pravidelných pozorování pro veřejnost.

Připomínky zasílejte na adresu sekce nebo na:  Petr Bartoš - bartos@astro.cz
Stránky vznikly s vydatnou pomocí Jaromíra Ciesla z Chlebičova a jeho webu.