Historie hvězdáren

      
Hvězdárna na Kleti (České Budějovice)
V roce 1957 bylo založeno odloučené pracoviště na Kleti. Bylo započato v akci Z z doplňkového rozpočtu KNV s výstavbou odloučeného pracoviště na Kleti, za vydatné pomoci brigádníků z podniku Papírny Vltavský mlýn v Loučovicích a Motoru České Budějovice.
První optiku pro dalekohled zhotovili bratři Erhartové. V plánu byla také stavba Maksutovovy komory se zrcadlem o průměru 85/255 cm s meniskem o průměru 60 cm na vidlicové montáži. Kromě toho bylo vyrobeno i několik dalších zrcadel s průměry 50-105 cm. Po několikaletých pokusech o využití 105 cm zrcadla, toto vlivem změny teploty mezi dnem a nocí prasklo. Další 50 cm zrcadlo prasklo během pokovení v optickém závodu. Jako důvod praskání zrcadel bylo stanoveno velké vnitřní pnutí vlivem nevhodné technologie výroby.
Maksutovova komora, která se řadí svými rozměry k největším svého typu ( průměr 625/830/1870 mm), byla zhotovena pracovníky hvězdárny v letech 1976-77 pod dohledem doc. dr. Antonína Mrkose CSc. během více než 2000 hodin práce. Do provozu byla uvedena ve druhé polovině roku 1967 a od roku 1968 jsou touto komorou prováděna všechna poziční fotografování na desky o rozměrech 13x18 cm. V roce 1968 byl uveden do provozu další přístroj - 100cm reflektor s fotografickou komorou. V dalších letech přibyl k těmto přístrojům dvojitý Zeissův reflektor s objektivy o průměru 250 a 170 mm.
Hlavním zaměřením hvězdárny byl do roku 1990 soustavný výzkum komet a planetek v rámci celostátního výzkumného úkolu: “Poziční a astrofyzikální studium malých těles Sluneční soustavy”. Každoročně je provedeno pozorování desítek komet a pořízeny stovky snímků, které jsou zpracovány a vyhodnoceny. Konečné výsledky jsou soustřeďovány ve světových astronomických centrech. Výsledná pozorování jsou pravidelně publikována v astronomických cirkulářích.
27. 6. 1973 v odpoledních hodinách byla na vrcholu Kletě, u příležitosti 500. výročí narození M. Koperníka, otevřena nová budova a odhalena pamětní bronzová deska s reliéfem M. Koperníka. Se stavbou budovy o půdorysu 9x9 m bylo započato v roce 1972 a byla dokončena do roku a měsíce. Kopuli o průměru 8 m dodal závod VEB Zeiss. Otáčení kopule, jako i otevírání dvoumetrové štěrbiny, je prováděno motoricky. Na montáži typu Zeiss VII. je instalován Gajduškův Cassegrein o průměru 570/2950 mm s výsledným ohniskem 12700 mm pro fotometrii v systému UBV. Dalším přístrojem je refraktor firmy Zeiss o průměru 300/4500 mm se zvětšením 750x pro vizuální pozorování. Reflektor Newton s f=2970 mm pro fotografické desky 9x12 cm zaznamená během 15 minutové expozice hvězdy až do 17. magnitudy s velmi kvalitním vykreslením zorného pole na ploše 6x6 cm. Vlastní montáž je ustavena na pilíři o průřezu 2,4x2,4 m procházejícím středem budovy. Součástí budovy jsou tři samostatné pracovny, fotokomora a sociální zařízení. Přístroj v kopuli neslouží pouze k odborným pozorováním, ale je využíván také k výchovně-vzdělávací práci a k popularizaci astronomie.
Přístrojové vybavení hvězdárny, ubytovací možnosti a dlouhodobě prováděný program v poziční fotometrii komet a planetek s vynikajícími výsledky, vytvořily předpoklady pro metodickou výchovu pracovníků zabývajících se stejnou nebo příbuznou problematikou.

Připomínky zasílejte na adresu sekce nebo na:  Petr Bartoš - bartos@astro.cz
Stránky vznikly s vydatnou pomocí Jaromíra Ciesla z Chlebičova a jeho webu.