Historie hvězdáren

      
Brandýs nad Labem
Začátkem 20. let se v Brandýse začíná s pozorováním meteorů. Roku 1925 zde vzniká meteorologická stanice. Hlavním iniciátorem těchto pozorování byl brandýský rodák Ant. Bečvář, člověk všestranného zájmu, s mimořádnými organizačními schopnostmi, který měl vždy jasně vytýčený cíl.
Již v polovině 20. let se nechal Bečvář nadchnout Ondřejovem. Jako mistr mnoha řemesel, pouští se i nyní odhodlaně a pln nadšení do stavby vlastní pozorovatelny. Výsledkem jeho práce je domek o rozměrech 4 x 5 metrů s celokovovou kopulí, pod kterou je instalován dalekohled na masivní montáží. Vše je vlastnoruční výroby pana Bečváře. K ovládání přístroje sloužily jemné pohyby s ručním pohonem, u kterých zaměstnával členy své rodiny a přátele.
Činnost brandýské hvězdárny končí v říjnu roku 1937 odchodem A. Bečváře na Slovensko do Tater. Krátce po jeho odjezdu jej následuje i jeho dalekohled. Tam se nejdříve léčí, ale později se výraznou měrou prosazuje o výstavbu velké observatoře na Skalnatém Plese, kde bude ještě po dlouhá léta pokračovat v započaté pozorovatelské práci.
Během šestnáctileté činnosti brandýské hvězdárny bylo odpozorováno 438 nocí, během kterých bylo napozorováno 230172 meteorů 39 pozorovateli. Bylo odexponováno na 367 hodin s 371 negativy. Během osmi let bylo vystaveno 2499 pozorovacích protokolů o sluneční činnosti.

Připomínky zasílejte na adresu sekce nebo na:  Petr Bartoš - bartos@astro.cz
Stránky vznikly s vydatnou pomocí Jaromíra Ciesla z Chlebičova a jeho webu.