Historie hvězdáren

      
Hvězdárna při Sdruženém klubu Boskovice
Jednu z malých živých hvězdárniček můžeme najít v Boskovicích. Je to pozorovatelna sdruženého klubu pracujících v Boskovicích. Byla vybudována spojeným úsilím členů astronomického kroužku, který se ustavil v roce 1954 při ZK ROH. Ke své práci si jeho členové nejdříve postavili reflektor 120/960 mm na přenosné vidlicové montáži. Po dvouleté popularizační činnosti se pustili do stavby dalšího, výkonnějšího přístroje, dalekohledu se zrcadlem o průměru 240/1440 mm, které se podařilo získat od ing. Gajduška. K dalekohledu zhotovili pevnou, stabilní, vidlicovou paralaktickou montáž, opatřenou dělenými kruhy pro snadné vyhledávání objektů podle katalogu.
Po dohodě s MNV si členové kroužku vybudovali na budově LŠU dřevěnou pozorovatelnu s odsuvnou střechou. Pozorovatelna byla zpřístupněna veřejnosti v říjnu 1961.

Připomínky zasílejte na adresu sekce nebo na:  Petr Bartoš - bartos@astro.cz
Stránky vznikly s vydatnou pomocí Jaromíra Ciesla z Chlebičova a jeho webu.