Historie hvězdáren

      
Lidová hvězdárna Benátky nad Jizerou
Při sledování stop astronomie v Benátkách nad Jizerou se dostáváme až do šestnáctého století. Tenkrát, přesněji v letech 1599 – 1600, na zdejším zámku působil velikán tehdejší astronomie Tycho de Brahe. Tento astronomický velikán se již tehdy prosadil o stavbu hvězdárny. Z důvodu jeho odvolání císařem Rudolfem II. do Prahy, však tyto práce nebyly nikdy dokončeny.
Další významnou události na zdejším zámku bylo setkání Tychona de Brahe a Johanese Keplera. A právě k výročí setkání těchto dvou slavných astronomů byla 24.6.1980 otevřena lidová hvězdárna.
Hvězdárna byla postavena v akci “Z” za přispění astronomického kroužku při ZK ROH k.p. Karborundum, který zde pracoval od roku 1956.
Pod pětimetrovou kopulí hvězdárny na Obořeckém kopci je instalován Meniscas 150/2250 mm a astrokomora 56/250 od firmy Zeiss a dalekohled typu Monar.
Činnost hvězdárny je převážně popularizačního rázu a slouží jak astronomickému kroužku, tak i zájemcům z širokého okolí a oběma místním školám.

Připomínky zasílejte na adresu sekce nebo na:  Petr Bartoš - bartos@astro.cz
Stránky vznikly s vydatnou pomocí Jaromíra Ciesla z Chlebičova a jeho webu.