RNDr. Zdeněk Sekanina CSc.
 *   1936  Mladá Boleslav 
 
Dr. Zdeněk Sekanina se narodil r. 1936 v Mladé Boleslavi. Vystudoval astronomii na UK v Praze a pracoval nejprve na Štefánikově hvězdárně v Praze, dále na MFF UK a posléze na zahraničních ústavech v Liege v Belgii, Harvardově universitě v Cambridgi (USA) a nyní pracuje v JPL. Patří k nejvýznamnějším světovým odborníkům ve výzkumu drobných těles sluneční soustavy, a především komet. Podílel se na mezinárodních kampaních sledování komet Halley a Shoemaker-Levy 9 a na projektu kosmické sondy Stardust. V poslední době vzbudily velkou pozornost jeho objevné studie Kreutzovy rodiny komet, založené na pozorováních ze sluneční sondy SOHO, což bude předmětem pražské přednášky. Dr. Sekanina je zahraničním čestným členem Učené společnosti ČR a je po něm pojmenována planetka č. 1913.

Zpracoval Štěpán Kovář