Bedřich Polák
 *   3.1. 1909  Praha  
 †   17.10. 1988  Praha
Po studiu na Vysoké škole stavební nastupuje v roce 1932 do Vojenského zeměpisného ústavu v Praze, kde se podílí na nejrůznějších geodetických úkolech. V roce 1953 odchází ze zdravotních důvodů z Československé lidové armády a začíná přednášet na katedře geodézie stavební fakulty ČVUT v Praze a později působí jako odborný redaktor pro geodézii a astronomii v SNTL.
Jeho celoživotní láskou se staly sluneční hodiny, o kterých napsal několik publikací a statí a významnou měrou se zasloužil o zrekonstruování některých pražských slunečních hodin.
 Publikace:
Staropražské sluneční hodiny, rok vydání 1987 (publikace přibližuje čtenáři sluneční hodiny zhotovené na území Prahy do konce 18. století)