Zdeněk Kvíz 
 *   4.3.1932  Třebíč 
 †   21.8.1993  Sydney
Zdeněk Kvíz se narodil v Třebíči 4. března 1932 a zemřel v Sydney v Austrálii 21. srpna 1993. Po maturitě na gymnáziu v Třebíči odešel na přírodovědeckou fakultu MU v Brně studovat fyziku a astronomii, kde promoval r. 1957. Působil pak nejprve v Astronomickém ústavu ČSAV v Ondřejově v odd. vysoké atmosféry Země, kde též obhájil kandidátskou práci. Později učil fyziku na stavební fakultě ČVUT v Praze a rovněž na tehdejší pražské Univerzitě 17. listopadu. V r. 1969 dostal stipendium k dlouhodobému studijnímu pobytu na Australskou státní univerzitu v Sydney na pozvání prof. E. G. Bowena, s nímž již delší dobu spolupracoval na výzkumu vlivu meteorických rojů na dešťové srážky.
Po skončení stipendia se rozhodl i s rodinou k trvalému pobytu v zahraničí. Pracoval jako lektor fyziky na pobočce Univerzity v Sydney v Broken Hill a současně navázal spolupráci s řadou astronomických pracovišť, tj. s australskou Národní observatoří v Siding Spring, s Evropskou jižní observatoří ESO v La Silla v Chile a s Hvězdárnou v Ženevě. Po převratu r. 1989 začal opět pravidelně navštěvovat Československo, kde měl řadu kolegů a přátel. V r. 1991 však vážně onemocněl a zemřel v Austrálii ve věku 61 let. Zde také žijí jeho synové Ladislav a Miloš.
RNDr. Zdeněk Kvíz, CSc. se věnoval výzkumu meteorických rojů a dále proměnných hvězd stejně jako popularizaci astronomie na přednáškách, v článcích i v knize "Jak astronomové zkoumají vesmír" (1958). Patřil k prvním členům redakční rady členského věstníku České astronomické společnosti "Kos-mické rozhledy" (1963-1969) a zasloužil se o založení tradice meteorických expe-dicí (od r. 1955). Je po něm pojmenována planetka č. 8137.

Zpracoval Jiří Grygar