Archiv ČAS

 Komentáře  Archivní inventář
Ústřední archiv ČSAV - Alena Šlechtová:
Československá astronomická společnost 1917-1959

- Dějiny ČAS - Vývoj spisovny - Inventarizace - Zpracování a rozbor fondu
Ústřední archiv ČSAV - Alena Šlechtová:
Československá astronomická společnost 1917-1959

- Spisové schéma fondu ČAS
 Poznámky  Doplnění inventáře
V současné době probíhá třídění spisového materiálu, který byl uložen v sekretariátu ČAS. Třídění zajišťuje hospodář ČAS - Karel Halíř. Jeden ze základních zdrojů získávání informací o historii je archiv. Mělo by proto být naším cílem, materiály v archívu průběžně doplňovat. Pokud budete mít informace o dokumentech, které by dle vašeho názoru neměly v archivu chybět, budeme jedině, když se na nás obrátíte, případně dokumenty přímo pošlete na adresu:
ČAS - archiv, Královská obora 233, 170 21 Praha 7
Archivaci si dle našeho názoru zaslouží především různé tiskoviny, zajímavá korespondence, ale např. i dokumenty z pozůstalostí nebo rušených astronomických spolků apod.